Đặng Thị Hồng Vân

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên
  • Trưởng phòng truyền thông Hãng Ngôi Sao Việt
  • 10 năm làm việc tại Hãng Truyền Thông Ngôi Sao Việt
  • Cố vấn các cuộc thi Doanh Nhân Việt Nam & Quốc Tế