Nguyễn Tâm Thảo

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên
  • Phó Giám Đốc Công Ty TNHH TIMCoach
  • Phó Trưởng Ban Chuyên Gia – Trung Tâm Khai Phá Tiềm Năng Con Người
  • Chuyên Gia “Tâm Lý Trị Liệu với ba câu hỏi mở & Giác quan thứ 6
  • 3 Năm Kinh nghiệm nghiên cứu và khai phá Tiềm Năng Con Người
  • 3 Năm Kinh nghiệm Định hướng Tâm Lý Chủ Doanh Nghiệp
  • 4 Năm đào tạo – huấn luyện nghành BHNT Prudential
  • 8 Năm kinh nghiệm Tư Vấn Tâm Lý Tình Dục và Hôn Nhân Gia Đình