Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên
  • Founder Hệ Thống Mộc Spa
  • 8 năm kinh nghiệm trong nghành làm đẹp
  • Giám đốc Phát trển thị trường Công ty CLOBAL INNOVATION