Trần Thị Thuý Hằng

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên
  • Kỹ sư công nghệ thông tin
  • 9 năm làm việc tại Cty bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life
  • Phó giám đốc kinh doanh Cty Dược Mỹ Phẩm GANA BEAUTY