Vũ Thị Hảo

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên

8 năm trong ngành S&P
10 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang
5 năm Giám đốc điều hành Cty gang tay cao su