LỊCH KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Để đáp ứng nhu cầu của học viên, Học Viên Sắc Đẹp & Phong Thái Neom liên tục tổ chức các khóa học đào tạo hàng tháng ở tất cả vùng. Cụ thể thông tin Lịch khai giảng mới nhất được cập nhật ngay dưới đây.

Bi Mat

Phong Thái Doanh Nhân – Lãnh đạo tự tin vững vàng bản lĩnh

Thời gian:

15/06/2024 - 15/06/2024

Ca học:

8h30 - 11h30

13h00 - 16h30

Ok

Nghi Thức Xã Giao Quốc Tế & Dự Tiệc

Thời gian:

26/06/2024 - 26/06/2024

Ca học:

16h00 - 20h00

Kiến Tạo

Kiến Tạo Phong Thái – Đào Tạo Giảng Viên chuyên nghiệp

Thời gian:

23/05/2023 - 30/06/2024

Ca học:

9h00- 12h00. 14h00- 18h00

Giải Mã

Giải Mã Phong Thái

Thời gian:

19/06/2024 - 20/06/2024

Ca học:

8h00 - 16h00h

Bí Mật

Bí Mật Phong Thái

Thời gian:

06/06/2024 - 06/06/2024

Ca học:

8h00 - 16h30

HÌNH ẢNH KHOÁ HỌC

Hình ảnh chuyển hoá của học viên

Bg_Image
 • 1 bìa Hồ sơ có thông tin học viên và ngành học
 • 10 hình thẻ 3×4 nền trắng
 • 2 hình thẻ 4×6 nền trắng
 • 10 CCCD hoặc CMND được photo công chứng
 • 2 Sơ yếu lý lịch đã được công chứng
 • 1 phiếu thông tin học viên
Bg_Image
 • 1 bìa Hồ sơ có thông tin học viên và ngành học
 • 8 hình thẻ 3×4 nền trắng
 • 2 hình thẻ 4×6 nền trắng
 • 8 CCCD hoặc CMND được photo công chứng
 • 2 Sơ yếu lý lịch đã được công chứng
 • 1 phiếu thông tin học viên
Bg_Image
 • 1 bìa Hồ sơ có thông tin học viên và ngành học
 • 5 hình thẻ 3×4 nền trắng
 • 4 CCCD hoặc CMND được photo công chứng
 • 1 Sơ yếu lý lịch đã được công chứng