1

Giải Mã Phong Thái

Trong khoá học này, bạn cũng sẽ học cách cải thiện khí chất và phong thái của mình để tạo ấn tượng mạnh mẽ và...

Lịch khai giảng: 23/09/2023

Số lượng: 16/20

Z4390579012158 Ed685e6657b2d52e8427d5d2925c4805

Giảng viên:

Ngân Nguyễn

Xem chi tiết
2

Bí Mật Phong Thái – Khoá học trao giá trị

Khoá học " BÍ MẬT PHONG THÁI - SỨC HÚT PHÁI ĐẸP" được thiết kế trọn vẹn trong một buổi học. Dành riêng cho các...

Lịch khai giảng: 16/09/2023

Số lượng: 50/100

Z4390579012158 Ed685e6657b2d52e8427d5d2925c4805

Giảng viên:

Ngân Nguyễn

Xem chi tiết
3

Nghi Thức Xã Giao Quốc Tế & Dự Tiệc

Cách ứng xử trên bàn tiệc là phổ biến nhất – từ cách sử dụng dao, nĩa, cách ăn uống một cách tinh tế - cũng như...

Lịch khai giảng: 26/09/2023

Số lượng: 25/30

Z4390579012158 Ed685e6657b2d52e8427d5d2925c4805

Giảng viên:

Ngân Nguyễn

Xem chi tiết
4

Bí Quyết Phong Thái – Đào Tạo Doanh Nghiệp

Cách ứng xử trên bàn tiệc là phổ biến nhất – từ cách sử dụng dao, nĩa, cách ăn uống một cách tinh tế - cũng như...

Lịch khai giảng: 24/10/2023

Số lượng: 60/70

Z4390579012158 Ed685e6657b2d52e8427d5d2925c4805

Giảng viên:

Ngân Nguyễn

Xem chi tiết
5

Kiến Tạo Phong Thái – Đào Tạo Giảng Viên chuyên nghiệp

Khoá học "Giảng viên Kiến tạo Phong thái" là một chương trình đào tạo dành cho những người muốn trở thành giảng...

Lịch khai giảng: 15/08/2023

Số lượng: 10/15

Z4390579012158 Ed685e6657b2d52e8427d5d2925c4805

Giảng viên:

Ngân Nguyễn

Xem chi tiết