Phạm Thị Mỹ Linh

Giảng viên Phong Thái

Chứng chỉ trong nước và quốc tế:

  • Tốt nghiệp Khoá KIẾN TẠO PHONG THÁI - Đào Tạo Giảng Viên
  • CEO Cty TNHH Sofa cao cấp KIM SONG PHÁT
  • Giám đốc Cty TNHH TM & SX LINH PHÁT
  • Tổng thư ký CLB Tâm Trí Việt Đồng Nai